Back

ከሰሃራ በታች ባሉ አገራት የጤና አገልግሎት ሽፋንን በፀሃይ ኃይል በመታገዝ ማሳደግ ተችሏል

ታህሳስ 25/2011

ከሰሃራ በታች ባሉ አገራት የጤና አገልግሎት ሽፋንን በፀሃይ ኃይል በመታገዝ ማሳደግ ተችሏል

በዓለም ላይ ወደ 1 ቢሊዮን የሚጠጉ ሰዎች የኤሌክትሪክ ኃይል አያገኙም፡፡ ከነዚህ ውስጥ 50 በመቶ የሚሆኑት ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ አገራት ይገኛሉ፡፡

የኃይል አቅርቦት ድህነት በዓለም ላይ ለሚገኙ በሚሊዮኖች ለሚቆጠሩ ሰዎች የጤና እንክብካቤ እንዳያገኙ ያስገድዳቸዋል ተብሏል፡፡

የጤና ክሊኒኮች፣ ወላጆች፣ የቀዶ ጥገና ክፍሎች፣ የሕክምና መጋዘኖች እና ቤተ ሙከራዎች አገልግሎታቸው በኤሌክትሪክ ኃይል ላይ የተመሰረተ ነው፡፡

መድሃኒቶችን ለማቀዝቀዝ፣ መብራቶችን ለማብራት እና ሕይወት ለማዳን የሚያስችሉ የሕክምና መሳሪያዎችን ለማንቀሳቀስ አሌክትሪክ በጣም ወሳኝ ነው፡፡

የማያስተማምን የኃይል ምንጭ ሕይወትን አደጋ ላይ ይጥላል፡፡ የፀሃይ ኃይል የኃይል አቅርቦት ለሌላቸው አካባቢዎች የጤና አገልግሎትን ተደራሽ ለማድረግ እየረዳ ይገኛል፡፡

ከሰሃራ በታች ያሉ የአፍሪካ መንግስታት ከተባበሩት መንግስታት የልማት መርሃ ግብር ጋር በመተባበርና የፀሃይ ኃይል በመጠቀም በገጠር የጤና ማዕከሎች እና ክሊኒኮች ውስጥ ቀዶ ጥገናዎች በሻማ ብርሃን የሚካሄዱበትን እንዲሁም የክትባት እና ሌሎች መድሃኒቶች ተገቢ ሙቀት ባለማግኘት የሚበለሹበትን አሰራር ለማስወገድ እንደሚጥሩ ነው የተገለፀው፡፡

የፀሃይ ኃይልን በመጠቀም መድሃኒቶችን ለማቀዝቀዝ፣ የጤና መረጃ ስርዓቶችን ለመጠበቅ፣ ለወሊድ አገልግሎት የተመቻቸ ሁኔታን ለመፍጠር እና አካባቢን የሚጎዳውን የካርበን ልቀት መጠን ለመቀነስ እቅድ እንደተያዘ ነው የተነገረው፡፡

በአሁኑ ወቅት ከሰሃራ በታች ባሉ የአፍሪካ ሀገራት 405 የጤና ተቋማት በዚህ የፀሃይ ኃይል ፕሮጀክት ተጠቃሚ ሆነዋል ነው የተባለው፡፡

ምንጭ፡- un.org