Back

በአፍሪካ የተጀመሩ ለውጦችን ከዳር ማድረስ ዓላማ ያደረገ ስብሰባ በኒጀር እየተካሄደ ነው

ሀምሌ1 /2011 

የአፍሪካ ህብረትና አፍሪካ ቀጠናዊ የኢኮኖሚ ማህበረሰብ ድርጅቶች የመጀመሪያው የጋራ ስብሰባ  በኒጀር ኒያሚ ከተማ እያደረጉ ነው፡፡

በመድረኩ ኢትዮጵያንና ኢጋድን በመወክል እየተሳተፉ ያሉት ፕሬዝዳንት  ሳህለ ወርቅ ዘውዴ በአፍሪካ ህብረት የተጀመሩ ለውጦችን ከዳር ለማድረስ ኢጋድ ድጋፍ ያደርጋል ብለዋል፡፡

በፕሬዝዳንት ሳህለ ወርቅ ዘውዴ የተመራው የኢትዮጵያ ልኡካን ቡድን በኒጀር በተካሄደው 12ኛው የአፍሪካ የመሪዎች ስብሰባ መሳተፉ ይታወሳል፡፡

ምንጭ፡- የዉጭ ጉዳይ ሚ/ር