Skip to Content

አፍሪካ አፍሪካ

በአፍሪካ በትራፊክ የሚደርሰዉ የሰዉ ሞት መጠን ከየትኛዉም ዓለም ከሚደርሰዉ የላቀ መሆኑ ተገለጸ

በአፍሪካ በትራፊክ የሚደርሰዉ የሰዉ ሞት መጠን ከየትኛዉም ዓለም ከሚደርሰዉ የላቀ መሆኑ ተገለጸ

Read More

ሞሪሸስ በኦንላይን ግብይት ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ተባለች

ሞሪሸስ በኦንላይን ግብይት ከአፍሪካ ግንባር ቀደም ተባለች

Read More

ብሪታንያ ከሰሃራ በታች ለሚገኙ የአፍሪካ ሃገራት በታዳሽ ሀብቶች ላይ ከ100 ሚሊዮን ፓዉንድ በላይ ኢንቨስት ልታደርግ ነው

ብሪታንያ ከሰሃራ በታች ለሚገኙ የአፍሪካ ሃገራት በታዳሽ ሀብቶች ላይ ከ100 ሚሊዮን ፓዉንድ በላይ ኢንቨስት ልታደርግ ነው

Read More

የአፍሪካ አህጉራዊ የንግድ ስምምነት የዜጎቿን ነጻነት ከፍ እንደሚያደርገው ተገለጸ

የአፍሪካ አህጉራዊ የንግድ ስምምነት ሙሉ በሙሉ ተግባራዊ ከተደረገ አጠቃላይ አህጉራዊ ምርትን ከማሳደጉ ባሻገር የዜጎቿን ነጻነት ከፍ እንደሚያደርገው ተገልጿል፡፡

Read More

ጌትስ ፋውንዴሽን በአፍሪካ ውስጥ የሞባይል ባንክ ስርአት እንዲስፋፋ ድጋፍ እያደረገ ነው

ጌትስ ፋውንዴሽን በአፍሪካ ውስጥ የሞባይል ባንክ ስርአት እንዲስፋፋ ድጋፍ እያደረገ ነው

Read More

የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ የተሻሻለውን የመሬትን መሬትን ያለ ካሳ ማከፋፈል የሚያስችለውን ማሻሻያ ደገፈ

የደቡብ አፍሪካ ፓርላማ መሬትን ያለ ካሳ ማከፋፈል እንዲፈቀድ የሚያስችል የሕገ-መንግስት ማሻሻያ ሪፖርት አጽድቋል::

Read More

አፍሪካ የፋብርካ ምርቶችን ወደ ዉጭ በየመላክ አቅሟን ለማሳደግ ውጤታማ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ መቅረጽ እንዳለበት ተጠቆመ

የአፍሪካ ሀገራት የፋብርካ ምርቶችን ወደ ዉጭ በበቂ ሁኔታ የመላክ አቅማቸዉን ለማሳደግ እንዲያስችላቸዉ ቀጠናዊና አህጉራዊ ጥምረትን የሚያጠናክር ዉጤታማ የኢንዱስትሪ ፖሊሲ መቅረጽ እንዳለባቸዉ ተጠቆመ፡፡

Read More