በአስቸኳይ ጊዜ አዋጁ ኮማንድ ፖስት የወጣ የአስቸኳይ ጊዜ እርምጃ አፈፃፀም መመሪያ...ጥቅምት 5/2009